Monipuoliset jätehuollon palvelut Mäntästä koko Suomeen

Ota yhteyttä

KMV Ympäristöhuolto Oy tarjoaa jätehuollon palvelut niin yksityisille kotitalouksille, taloyhtiölle kuin yrityksillekin Mäntästä koko Suomeen. Olemme rekisteröity toimija, jonka kalusto ja henkilökunta täyttävät kaikki edellytykset erinomaiseen jätehuollon palveluun.

Me pidämme ympäristöstä huolta

Tarjoamme jätehuoltoon kaikki lait, asetukset ja standardit täyttävää osaamista ja kalustoa. KMV Ympäristöhuolto Oy on jätelain 49§ mukaisesti rekisteröity ja hyväksytty luvanvarainen toimija. Palvelumme kattavat monipuolisesti kaikki kotitalouksien, taloyhtiöiden ja yritysten tarvitsemat jätehuolto- ja kierrätyspalvelut. Meillä on myös Pirkanmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, joka sallii rautaromun- ja purkuautojen vastaanoton hallillamme Mäntässä.

Palveluihimme kuuluvat:

 • omakotitalojen jätteiden keräys ja kuljetus

 • asuntoyhtiöiden jätteiden keräys ja kuljetus

 • yritysten jätteiden keräys ja kuljetus

 • jäteastioiden myynti yksityisille ja yrityksille

 • vaihtolavojen vuokraus rakennustyömaalle tai siivoukseen

 • romuautojen vastaanotto ja kierrätys

 • varastotilojen vuokraus

 • kierrätyspuun vastaanotto.

Kysy lisätietoja

Hyvä kalusto ja osaaminen kaikkeen jätteenkäsittelyyn!

Meiltä löytyy hyvä, kaikki standardit täyttävä kalusto ja ajan tasalla oleva osaaminen jätehuollon tehtäviin. Meillä on käytössämme kaksi jätehuolto- ja pakkaamojäteautoa. Kuljettajamme pitävät ammattitaitoaan yllä käymällä vuosittain Pirkanmaan Jätehuollon järjestämillä koulutus- ja kurssipäivillä, joiden aikana käsitellään jätealan ajantasaisia lakeja ja määräyksiä.

Kalustomme:

 • Pakkaavat autot täyttävät tilaajan vaatimukset ja niillä voidaan kerätä kaikkia käytössä olevia jäteastioita turvallisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Näillä autoilla keräämme myös kiinteistöjen keräyspaperin.

 • Vaihtolava-autot täyttävät edellä mainitut vaatimukset ja niillä voidaan kuljettaa asiakkaiden ja teollisuuden vaihtolavoja. Kuljetamme myös isot paperinkeräysastiat näillä autoilla.

 • Syväkeräysjäte kerätään sitä varten tarkoitetulla nosturiautolla, jolloin käyntikerrat kiinteistön pihassa harvenevat, turvallisuus paranee ja ympäristökuormitus vähenee.

 • Nostopalvelut tapahtuvat nosturiautollamme siten, että nosturiautomme voi suorittaa asiakkaan tarvitsemia nostotöitä jopa 11 metrin etäisyydeltä. Nostolaitteet katsastetaan vuosittain ja ne täyttävät alan normit ja asetukset. Lisäksi nostureille tehdään kymmenen vuoden välein tarkastus, jolloin koko laite puretaan ja tarkastetaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tarjoamme erinomaisen kaluston sekä pitkää kokemusta ja osaamista jätehuoltoon – palvelemme Mäntästä käsin koko Suomea.

Ota yhteyttä!